Privacy verklaring

Wieziet respecteert uw privacy, en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Wieziet verwerkt zowel op passieve als actieve manier gegevens. Onder passieve gegevensverwerking vallen standaardgegevens, zoals uw IP-adres en enkele kenmerken van uw PC (browser, besturingssysteem e.d.).
Deze gegevens kunnen door Wieziet gelogd worden, zodat we een goed inzicht hebben in de bezoekersaantallen, en de gebruikte browsers en besturingssystemen. Voor het loggen van deze gegevens maakt Wieziet gebruik van de diensten van Google Analytics. Dit betekent concreet dat deze gegevens ook bij Google bekend zijn. Google mag deze gegevens verschaffen aan derden, indien zij hiertoe wordt verplicht of indien derden deze informatie voor hen verwerken. Voor zover mogelijk verwerkt Wieziet deze gegevens anoniem.

Onder actieve gegevensverwerking verstaan wij de gegevens die u bij Wieziet achterlaat, door middel van het registreren op deze website en alle daaruit voorkomende mogelijkheden. Deze gegevens zijn in eerste plaats uw e-mailadres en naam. Het doel van deze gegevensverwerking, is het aanbieden van onze diensten: een agenda regeling en bezoeklog bijhouden. Alle berichten of afspraken die u via deze website plaatst, zijn dus ook te herleiden naar uw persoon. Indien u dit bij uw voorkeuren heeft aangegeven, worden deze gegevens ook gebruikt om u via e-mail op de hoogte te stellen van updates in agenda of bezoeklog. Wieziet kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over wijzigingen of nieuwe features in de werking van deze website, en om de belangstelling voor en dienstverlening van Wieziet te verbeteren. Ook zullen wij uw gegevens gebruiken bij het beantwoorden van vragen of het communiceren over uw gebruik van Wieziet.

Bekendmaking

Wieziet zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw expliciete toestemming aan derden ter beschikking stellen. Er bestaan echter uitzonderingssituaties: Wieziet kan uw persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis, indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting), of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid, of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die een website via uw browser op uw computer kan plaatsen. Deze cookies bevatten informatie over uw bezoek aan Wieziet. Om u tijdens een bezoek te kunnen identificeren, wordt een cookie geplaatst waaraan Wieziet kan zien dat u ingelogd bent. Het is mogelijk om in uw browser het gebruik van cookies te beperken of uit te schakelen. Een juiste werking van Wieziet kan hierdoor echter niet gegarandeerd worden.

Beveiliging

De beveiliging van uw gegevens gebeurt met de huidige gebruikelijke methoden en technieken. Dit houdt o.a. in dat uw wachtwoord versleuteld wordt opgeslagen, maar ook dat de webservers van Wieziet beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang.

Bewaartermijn

Wieziet bewaart uw gegevens in ieder geval zolang uw account actief is, of zolang de wet dat voorschrijft. Als u uw account opheft of laat verlopen, kan Wieziet uw persoonsgegevens anonimiseren. Ook kan Wieziet besluiten alle aan uw account gekoppelde gegevens in dat geval te verwijderen.

Inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen bij Wieziet. U dient dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen via (het e-mailadres op) de contactpagina. Wieziet zal binnen 4 weken op dit verzoek reageren.

Tot slot

Wieziet kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Onze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2009.